Beata ¦więtnicka absolwentka Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, pracę magisterska pisała na temat poezji Anny ¦wirszczyńskiej.
Studia podyplomowe – kierownictwo Produkcji ukończyła w Łódzkiej Szkole Filmowej.
W latach 1995- 1998 prowadziła firmę Barwa film sp. z o.o. wynajmuj±c± sprzęt zdjęciowy i montażowy.
Firma wykonywała zlecenia różnych firm producenckich i współpracowała z Telewizj± Polsk± .
Współwła¶cicielka firmy Berta zajmuj±cej się sponsoringiem rzeczowym – współpraca z Biurem Reklamy TVP.
Od 1998 roku kierownik produkcji programów telewizyjnych: „Budujemy mosty” –turniej dla młodzieży szkolne oraz „Mowa polska”.
Kierownik produkcji filmów fabularnych „O rety, moja babcia ma chłopaka” (1999) i „Golasy”(2000).
Obecnie pracuje w firmie Fajgel jako kierownik produkcji programów telewizyjnych „Złoty interes” oraz „Łowcy talentów” (TVP 2).
Bierze udział w castingach, w pracach dziennikarskich i reaserchach.